Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
DIGIT/R2/PO/2014/043 cloudové služby.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/12/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
29/04/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Verejné cloudové služby typu „platforma ako služba“ (PaaS)
Poskytnutie verejných cloudových služieb typu PaaS.Viacnásobná rámcová zmluva s obnovením súťaže.
Nie je k dispozícii