Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poradenská podpora pre tím projektu na podporu poradenských činností v rámci MEF...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/03/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
18/05/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
konzultant pre sektov odpadového hospodárstva
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Najlepší pomer ceny a kvality
RO