Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Riad pre spoločné stravovanie a kuchynské potreby; riad a zariadenie pre formáln...
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/04/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
19/05/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
4
Dodávka reštauračného prestierania
Nie je k dispozícii