Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka kancelárskeho nábytku.
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/05/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
17/11/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Kancelársky nábytok (s výnimkou kancelárskych stoličiek)
Kancelársky nábytok (s výnimkou kancelárskych stoličiek), ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Nie je k dispozícii