Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora pre národné dietetické prieskumy v súlade s metodikou EÚ v oblasti výživ...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/05/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
07/08/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Prieskum o deťoch vrátane osôb vo veku od 3 mesiacov až do 9 rokov
Cieľ 1: buď prispôsobiť, alebo vytvoriť metodiku, ktorá sa má použiť v rámci národného prieskumu o spotrebe potravín podľa návodu EFSA o metodike EÚ v oblasti výživy a pripraviť a poskytnúť EFSA národné protokoly a príslušné dokumenty a otestovať a vykonať zber údajov.Cieľ 2: pripraviť a odovzdať EFSA údaje o spotrebe potravín a súvisiace informácie získané počas prieskumu v súlade s formátom požadovaným agentúrou EFSA.
Nie je k dispozícii