Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prehľad obsahu a prezentácia správ Dvora audítorov (KPI 3).
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/05/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
18/06/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie o časti
1
Akademický prehľad obsahu a prezentácia správ Dvora audítorov
Predmetom tejto výzvy na súťaž je uzatvorenie zmluvy na poskytovanie priamych služieb s nezávislým externým odborníkom. Dodávateľovi môže byť pridelená len 1 časť, aj keď uchádzač predloží ponuku pre obe časti. Dodávateľ vykoná prehľad obsahu a prezentáciu správ Dvora audítorov.
Nie je k dispozícii