Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Obstarávanie služieb na podporu politík v oblasti fluorovaných plynov.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/05/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
08/07/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Podpora domácich politík v oblasti fluorovaných plynov
— vo všeobecnosti podpora pri uplatňovaní nového nariadenia v oblasti fluorovaných plynov a predovšetkým pri postupnej redukcii plynov HFC,— hodnotenia a textové vstupy do správ Komisie požadované v článku 21 ods. 3 a v článku 21 ods. 5 nariadenia, čo sa týka zákazu chladenia viacpočetných balení HFC a spôsobu prideľovania kvót, ako aj monitorovania cien HFC,— podpora pre rozšírenie politík a povinností na rôzne zainteresované strany, ktoré sú ovplyvnené politikou v oblasti fluorovaných plynov.
Nie je k dispozícii