Údaje o výzve na predloženie ponúk

.
Názov:
Stavebné práce a práce na zariadení s použitím ekologických postupov a materiálo...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/11/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
22/01/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Stavebné práce a práce na zariadení s použitím ekologických postupov a materiálov
Typ obstarávania: viacnásobná rámcová zmluva s kaskádovým systémomPočiatočné trvanie 12 mesiacov + automatické obnovenie až 3-krát na maximálne celkové trvanie 4 po sebe nasledujúcich rokov.
Najlepší pomer ceny a kvality
5,000,000.00 EUR
ITH52
Additional CPV Supplementary CPV
45000000