Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prieskum LUCAS (rámcový štatistický prieskum o využívaní/pokrytí pôdy) 2022
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/07/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
08/09/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
6
LUCAS 2022 – helpdesk, technická pomoc a kontrola kvality
Ciele časti 6 sú:• príprava spustenia prieskumu LUCAS 2022;• poskytnutie odbornej prípravy pre projektových manažérov častí 1 až 5 a pre manažérov prieskumov v spolupráci s dodávateľom časti 7 (spoločnosť DMT) a časti 8 (odborná príprava v oblasti pastvín). Vyžaduje sa prítomnosť projektového manažéra časti 7 a osoby poskytujúcej odbornú prípravu zo spoločnosti DMT (časť 7);• poskytnutie technickej pomoci a služieb kontroly kvality pre Komisiu a dodávateľov prieskumov (časti 1 až 5), ktorí vykonajú prieskum LUCAS v roku 2022. V tejto časti zahŕňajú služby kontroly kvality údajov kontrolu kvality údajov zhromaždených v terénnom prieskume LUCAS 2022 a vo fotointerpretačnej kampani v rámci prieskumu LUCAS 2022.Načasovanie všetkých úloh v tejto časti bude závisieť vo veľkej miere od pokroku v častiach 1 až 5, ktoré na druhej strane budú závisieť od zmluvných a klimatických podmienok.Z celkového počtu posúdených miest dodávateľmi častí 1 až 5 (fotointerpretované miesta v krajine, miesta „in situ“ a fotointerpretované miesta) vykoná dodávateľ časti 6 tieto kontroly:• kontrola maximálne 10 000 „in situ“ fotointerpretovaných miest;• kontrola 66 660 miest, ktoré tu boli navštívené v teréne;• ďalšia kontrola 20 000 snímok na účel anonymizácie;• kontrola 25 000 miest z fotointerpretačnej kampane.
Najlepší pomer ceny a kvality
1,160,000.00 EUR
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79330000