Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie údajov o lodiach a spoločnostiach pre databázu Equasis
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/10/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
10/11/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
2
Poskytovanie údajov o lodiach a spoločnostiach pre databázu Equasis, časť 2 – Údaje o spoločnostiach
Predmetom údajov obstaraných v rámci časti 2 sú všetky spoločnosti, ktoré majú nejaký vzťah (napr. manažéri, majitelia lodí alebo kódexu ISM atď.) k lodiam, ktoré sú predmetom časti 1.
Najlepší pomer ceny a kvality
400,000.00 EUR
PT
Additional CPV Supplementary CPV
72300000