Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
FRANET – Služby zberu údajov a výskumu o otázkach základných práv
Obstarávateľ:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/03/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
19/04/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
24
Slovinsko
Služby zberu údajov a výskumu o otázkach základných práv na vnútroštátnej úrovni.
Najlepší pomer ceny a kvality
440,000.00 EUR
AT130
Additional CPV Supplementary CPV
79315000