Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
FL/TM23-EN
Obstarávateľ:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/05/2023
Lehota na predkladanie ponúk:
03/07/2023
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
19
Preklad z rumunského jazyka do anglického jazyka
Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie plánuje uzatvoriť rámcovú zmluvu na preklad štandardizovaných odborných textov v oblasti práv duševného vlastníctva z rumunského jazyka do anglického jazyka.
Najlepší pomer ceny a kvality
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79530000