Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus – charakteristiky kraji...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/03/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
25/04/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
3
Produkty týkajúce sa trávnatej a nezalesnenej vegetácie pre oblasť EEA39
Hlavným produktom pre vrstvu s vysokým rozlíšením, čo sa týka „trávnatej a nezalesnenej vegetácie“, je „filter pre trávnatú a nezalesnenú vegetáciu“, ktorý zahŕňa všetky trávnaté oblasti v rámci spektra intenzity používania. Produkt bude vychádzať z dlhšieho časového radu snímok (z viacerých časov a viacerých snímačov) spätne od roku 2009 a vytvorí východiskové mapovanie trávnatej oblasti. V tomto zmysle nebude aktualizovať pokusy o vrstvu s vysokým rozlíšením z roku 2012, čo sa týka mapovania trávnatých oblastí, ale poskytne dôkladné východisko pre monitorovanie budúcich zmien.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka