Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Právne, ekonomické a technické poradenstvo v oblastiach energetiky, mobility a d...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/04/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
10/06/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
5
Ekonomická pomoc v oblasti mobility a dopravy
Pozri oddiel 3.2 súťažných podkladov.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka