Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Opatrenia v záujme udržiavania prípravnej akcie BEST na podporu zachovania a trv...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/05/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
02/09/2013
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Zriadenie a podpora interaktívnej platformy
Časť 1 – zriadenie a podpora interaktívnej platformy sa týka nasledujúcich úloh: zostavenie pracovného tímu BEST, podporovaného regionálnymi centrami znalostí, vývoj a správa interaktívnej webovej stránky, zriadenie riadiaceho výboru a organizovanie polročných stretnutí riadiaceho výboru, umožnenie a uľahčenie šírenia informácií o dostupnosti finančných prostriedkov, podpora financovania a aktívnej pomoci a vypracovanie stratégií BEST v úzkej spolupráci s prebiehajúcimi činnosťami, miestnymi a regionálnymi samosprávami a komunitami a občianskou spoločnosťou.
Nie je k dispozícii