Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Jednorazové stravovacie položky.
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/06/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
11/07/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie o časti
1
Jednorazové stravovacie položky – Luxemburg
Dodávka jednorazového papiera, kartónových a plastových položiek, ako aj položiek z iných materiálov, ktoré sa požadujú v stravovacích službách a sociálnej infraštruktúre (vrátane detských jaslí a zariadení starostlivosti o deti) Európskej komisie so sídlom v Luxemburgu (časť 1).
Cena