Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zagotavljanje storitev športnega vaditelja (sklop 1) in fizioterapevta (sklop 2)...
Naročnik:
Council of the European Union
Datum objave v TED:
05/11/2016
Rok za prejem ponudb:
09/12/2016
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
2
Zagotavljanje storitev fizioterapevta
Sklop 2: 3 x 2 uri/teden bo fizioterapevt opravljal podobne naloge kot vaditelj in zagotovil podporo uporabnikom z zdravstvenimi težavami. Storitve se bodo izvajale v naslednjih časovnih obdobjih: 12:00–14:00, od ponedeljka do petka, in 17:00–19:00, od ponedeljka do četrtka.
Ekonomsko najugodnejša ponudba