Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Neposredno naročilo storitev v zvezi s podrobno zasnovo grškega trga z električn...
Naročnik:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Datum objave v TED:
08/03/2017
Rok za prejem ponudb:
10/04/2017
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
3
Zasnova grškega trga z električno energijo – sklop 3
Študija o predlogih potencialnih ukrepov za zmanjšanje tržne moči za grški trg z električno energijo.
Ekonomsko najugodnejša ponudba