Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Priprava in izvedba 4. evropske raziskave o podjetjih (European company survey –...
Naročnik:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Datum objave v TED:
20/05/2017
Rok za prejem ponudb:
Se ne uporablja
Status:
Odpri
Informacije o sklopu
1
Raziskava z uporabo računalniško podprtega spletnega anketiranja (Computer-assisted Web interviewing – CAWI), podprta s telefonskim klicanjem in spremljanjem
Za sklop 1 bo moral izvajalec voditi upravljanje in anketo z zastopnikom zaposlenega z uporabo računalniško podprtega spletnega anketiranja (CAWI). Anketirance je treba spremljati z uporabo računalniško podprtega telefonskega anketiranja (computer-assisted telephone interviewing – CATI).
Ekonomsko najugodnejša ponudba