Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve upravljanja pošte in distribucije.
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
28/06/2017
Rok za prejem ponudb:
10/08/2017
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
1
Notranje poštne storitve in storitve distribucije
Sklop 1 – notranje poštne storitve in storitve distribucije zajemajo naslednje operativne dejavnosti: dejavnost 1.1 – storitve distribucije notranje pošte; dejavnost 1.2 – storitve centralne poštne službe; dejavnost 1.3 – podpora pri dokumentiranju in objavah; dejavnost 1.4 – storitve digitalne pošte (opcija). V formalnih pogojih so podrobno opisane zahteve za storitve in trenutno obstoječe storitve.
Ekonomsko najugodnejša ponudba