Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Pregledi neživalskih metod za biomedicinske raziskave – 4 sklopi.
Naročnik:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Datum objave v TED:
11/08/2017
Rok za prejem ponudb:
18/09/2017
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
3
Pregledi neživalskih metod za biomedicinske raziskave na področju bolezni srca in ožilja
Izvajalec mora zagotoviti zbirko novih neživalskih modelov in metod, ki se uporabljajo za osnovne in uporabne raziskave, z informacijami o njihovem razvojnem statusu in uporabah na področju bolezni srca in ožilja.
Ekonomsko najugodnejša ponudba