Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Študije o koridorjih osrednjega omrežja TEN-T in podpora evropskih koordinatorje...
Naročnik:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Datum objave v TED:
30/12/2017
Rok za prejem ponudb:
14/02/2018
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
9
Sklop 9: rensko-donavski koridor
Ta javni razpis je namenjen nadaljnjemu razvoju baze znanja o osrednjem omrežju in njegovih 9 koridorjih ter zagotovitvi tehnične podpore, potrebne za ocenjevanje napredka obratovanja koridorjev, kakor tudi izboljšanju delovnih načrtov za koridorje. Izvajalci morajo poleg tega izvesti podporne storitve, ki jih zahtevajo koordinatorji za upravno strukturo koridorjev in obsegajo forume o koridorjih in njihove delovne skupine. Storitve v okviru tega sklopa se nanašajo na rensko-donavski koridor.
Ekonomsko najugodnejša ponudba