Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Specializirano kadrovsko svetovanje za Evropsko investicijsko banko
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
20/02/2018
Rok za prejem ponudb:
22/03/2018
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
1
Storitve kadrovskega svetovanja
Prihodnji ponudniki storitev bodo morali zagotavljati specializirane storitve kadrovskega svetovanja na naslednjih področjih: — kadrovska strategija (vključno z izvedbo ter ciljnim delovnim modelom), — upravljanje talentov in načrtovanje nasledstva, — notranja mobilnost, — strateško načrtovanje delovne sile, — upravljanje in razvoj uspešnosti (npr. individualni razvojni načrt), — raznolikost in vključevanje, — gradnja blagovne znamke delodajalca in ustvarjanje vrednostne ponudbe za zaposlene (employee value proposition – EVP), — uvajanje v podjetje, — organizacijska kultura in angažiranje zaposlenih, — kadrovska analiza in poročanje, — kadrovski tehnološki trendi. Da bi zagotovili čim učinkovitejšo kadrovsko službo, kadrovski direktorat išče ponudnike storitev, ki lahko izvajajo naloge „vizionarstva“ na vseh zgoraj navedenih področjih – s podporo ključnim voditeljem, ki delujejo na tem področju v direktoratu. Poleg tega morajo biti ponudniki storitev prav tako sposobni zagotoviti zmogljivosti za zagotavljanje tržne analize na zgoraj navedenih področjih – tj. primerjalno analizo z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami/bankami ter najboljšo trenutno prakso in priporočila za zgoraj navedena kadrovska področja.
Ekonomsko najugodnejša ponudba