Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Specializirano kadrovsko svetovanje za Evropsko investicijsko banko
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
20/02/2018
Rok za prejem ponudb:
22/03/2018
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
3
Zagotavljanje storitev raziskav osebja in raziskav angažiranosti
Prihodnji ponudnik storitev mora zagotoviti naslednje storitve: — raziskave angažiranosti osebja in povezane storitve, — druge storitve raziskav in utripne raziskave („pulse surveys“), — razne storitve svetovanja v podporo raziskavam.
Ekonomsko najugodnejša ponudba