Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve svetovanja za okoljski, podnebni in socialni sektor
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
07/02/2018
Rok za prejem ponudb:
23/07/2018
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
2
Podnebni ukrepi
Sklop 2 – podnebni ukrepi: (1) financiranje v zvezi s podnebjem z večjim vplivom; (2) spremljanje podnebnih tveganj in financiranje prilagajanja; (3) vključevanje podnebnih vprašanj med prednostna področja; (4) presoja podnebnih tveganj.
Ekonomsko najugodnejša ponudba