Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Splošne komunikacijske storitve in storitve publikacij
Naročnik:
European Maritime Safety Agency
Datum objave v TED:
07/04/2018
Rok za prejem ponudb:
14/05/2018
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
1
Storitve tiskanja
Sklop 1 obsega storitve, ki omogočajo tiskanje publikacij EMSA, kot so: (i) zakonske publikacije standardnega formata; (ii) 1-stranski tridelni prospekti formata A4; (iii) 4/8-stranske brošure formata A4; (iv) plakati EMSA formata A0; (v) 32/48/64-stranska tehnična poročila, smernice, priročniki in popisi; (vi) 8/56/72-stranske publikacije formata 20 cm x 20 cm; (vii) enostranski/dvostranski podatkovni listi formata A4; (viii) pisalne potrebščine z blagovno znamko. Publikacije, ki jih bo treba zagotoviti v času trajanja pogodbe, se dobavijo skupaj z besedilom in slikovnim gradivom EMSA v formatu PDF, pripravljenem za tiskanje (oblikovano v Adobe InDesign).
Ekonomsko najugodnejša ponudba