Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zagotovitev tečajev za usposabljanje preiskovalcev nesreč
Naročnik:
European Maritime Safety Agency
Datum objave v TED:
16/06/2018
Rok za prejem ponudb:
13/07/2018
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
2
napredni tečaj za preiskovalce nesreč.
Cilj javnega naročila je poiskati primerne predavatelje, ki bodo: — pomagali predavateljem EMSA na podlagi točk, navedenih v oddelku 2.2.1. Predavatelji EMSA in izvajalec bodo skupaj določili natančen obseg vsaj 3 tedne pred predvidenim datumom izvedbe načrtovanega usposabljanja. Moduli, pri katerih naj bi izvajalec pomagal predavateljem EMSA, bodo predvidoma trajali skupno 6 ur, — pripravili vsebino in povezane praktične vaje/študije primerov (izvedene v razredu) ter izvedli module v skladu z načrtom tečaja na podlagi točk, navedenih v oddelku 2.2.2, skupno za predvidoma 29 ur. Izvajalec bo moral pred prvim usposabljanjem pripraviti ustrezno učno gradivo in ga pred naslednjimi usposabljanji po potrebi posodobiti na podlagi povratnih informacij udeležencev o doseganju ciljev tečaja, kot so opredeljeni v oddelku 2.2.2, in v sodelovanju s predavatelji EMSA. Izvajalec mora spodbujati visoko stopnjo aktivnosti vseh udeležencev tečaja, zato je treba omenjene vaje/študije primerov izvesti v učilnici, kjer bodo udeleženci razdeljeni v skupine. Poleg tega mora spremna dokumentacija vsebovati obsežne zapiske za usposabljanje, ki jih je treba posredovati udeležencem.
Ekonomsko najugodnejša ponudba