Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve programa Copernicus za spremljanje kopnega – podatki visoke ločljivosti...
Naročnik:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave v TED:
17/07/2018
Rok za prejem ponudb:
02/10/2018
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
1
Zaprtje tal 2018, spremembe zaprtja tal 2015–2018 in pozidanost 2018
Ta sklop zajema izdelavo 3 glavnih izdelkov:(1) nadaljnje zagotavljanje obstoječih izdelkov o trenutnem stanju zaprtja tal za referenčno leto 2018, vendar z izboljšanjem prostorske ločljivosti z 20 m (zdaj) na 10 m;(2) nadaljnje zagotavljanje obstoječih izdelkov o spremembah zaprtja tal za obdobje 2015–2018 (pri ločljivosti 20 m) in(3) podatkovni sloj o trenutnem stanju komponente pozidanosti za leto 2018 pri prostorski ločljivosti 10 m.Podatkovni sloj visoke ločljivosti o zaprtju tal ima od vseh slojev visoke ločljivosti najdaljšo časovno vrsto, ki obsega izdelke iz let 2006, 2009, 2012 in 2015 ter povezane izdelke o spremembah. Način izdelave in potek dela sta že razmeroma stabilna, vendar se vanju v primerjavi s prejšnjimi izdelki uvajata 2 bistveni spremembi:1. v podatkovnem sloju o trenutnem stanju zaprtja tal za leto 2018 se bo izboljšala prostorska ločljivost z velikosti slikovne pike 20 m × 20 m na velikost slikovne pike 10 m × 10 m v skladu s tehnološkim razvojem in izboljšavami;2. v to bo za dodano vrednost vključen še usklajen izdelek o pozidanosti, ki ga je razvilo Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije v okviru Evropskega zemljevida poseljenosti (European settlement map – ESM), ki bo temeljil na posnetkih satelitov Sentinel‑2 in bo na voljo v celoti usklajen s komponento o zaprtju tal pri enaki prostorski ločljivosti 10 m × 10 m.
Ekonomsko najugodnejša ponudba