Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zunanje zagotavljanje storitev IT
Naročnik:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Datum objave v TED:
04/08/2018
Rok za prejem ponudb:
20/09/2018
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
6
Podjetniška arhitektura, metodologija, zagotavljanje kakovosti in revizija
Glej del A tehničnih specifikacij – sklop 6 – specifikacija storitev.
Ekonomsko najugodnejša ponudba