Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Zagotavljanje storitev v zvezi s podatkovno zbirko z naslovi ter storitev razšir...
Naročnik:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave v TED:
22/12/2018
Rok za prejem ponudb:
31/01/2019
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
1
Storitve v zvezi s podatkovno zbirko z naslovi in storitve razširjanja
Vzdrževanje podatkovnih zbirk za upravljanje odnosov s strankami (Customer Relationship Management – CRM) ter sistematično in pravočasno razširjanje tiskanih in elektronskih izdelkov EEA.
Ekonomsko najugodnejša ponudba