Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Podpiranje politik o fluoriranih toplogrednih plinih (4 sklopi)
Naročnik:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Datum objave v TED:
29/12/2018
Rok za prejem ponudb:
25/02/2019
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
3
Spremljanje cen in postopnega zmanjševanja HFC
Splošni cilj je analizirati tržne in ekonomske vidike ponudbe in povpraševanja po HFC ter alternativnih tehnologij za interno uporabo GD CLIMA, ki podpirajo spremljanje učinkov Uredbe (EU) št. 517/2014.Specifični cilji tega naročila so:— spremljati in analizirati dogajanje na trgu in gibanje cen na svetovnem trgu in trgu EU v zvezi s HFC,— oceniti delovanje in vplive sistema kvot,— analizirati vpliv postopnega zmanjševanja na inovacije v ustreznih sektorjih,— oceniti obseg nezakonite trgovine in identificirati podjetja, ki ne izpolnjujejo zahtev, kadar je to mogoče.
Ekonomsko najugodnejša ponudba