Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Pilotni projekt o „Pravilih o poreklu“ za podatkovno zbirko o dostopu na trg (MA...
Naročnik:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Datum objave v TED:
25/06/2014
Rok za prejem ponudb:
13/08/2014
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
2
Kanada
Sklop 2 je razpisan za dobavo podatkov v zvezi s „Pravili o poreklu“, ki veljajo v Kanadi, z namenom vključitve v podatkovno zbirko o dostopu na trg (MADB). Informacije bodo dostopne z vnosom 4- ali 6-številčne oznake proizvoda HS ali opisa blaga. MADB je na voljo na naslednjem naslovu: http://madb.europa.eu
Se ne uporablja