Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Dela za Urad Evropske unije za intelektualno lastnino
Naročnik:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave v TED:
14/10/2019
Rok za prejem ponudb:
27/11/2019
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
1
Nova izvedba ali obnovitvena dela
Obseg storitev, ki ustrezajo sklopu 1: nova izvedba ali obnovitvena dela, je:(1) dejanska izvedba nove izvedbe in/ali obnovitvenih del s projektnim proračunom nad 60 000 EUR do vključno 750 000 EUR (proračun za izvajanje naročila), od tehnične dokumentacije izvedbe, vključno z dobavo in namestitvijo opreme in vseh materialov, preiskavami in preskusi, delovnimi in gradbenimi metodami, ki zagotavljajo spoštovanje časovnih rokov, cen in lastnosti, določenih v projektih in/ali tehnični dokumentaciji;(2) zagon objektov, povezanih z vsakim opravljenim delom ali namestitvijo;(3) čiščenje po izvedbi;(4) priprava izvedbene („as built“) dokumentacije, povezane z izvedbo dela ali namestitev;(5) korektivno vzdrževanje namestitev v času garancijskega obdobja. Preventivno vzdrževanje bo obvezno dodeljeno splošnemu vzdrževalnemu podjetju EUIPO, kot je navedeno v pogodbi;(6) vključene so tudi vse tehnične, administrativne, organizacijske in inšpekcijske dejavnosti, potrebne za zagotavljanje zahtevane kakovosti izvedenih del in namestitev ter operativnih sprememb.
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo
ES521