Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Dela za Urad Evropske unije za intelektualno lastnino
Naročnik:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave v TED:
14/10/2019
Rok za prejem ponudb:
27/11/2019
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
2
Majhna dela in operativne spremembe
Predmet del tega sklopa je mogoče razvrstiti na naslednji način:Nova izvedbena dela: nova izvedbena dela vključujejo vsa dela novih infrastruktur, objektov ali zgradb znotraj katere koli stavbe ali kampusa EUIPO v Španiji ali v tujini tako danes kot v prihodnosti.Obnovitvena dela: obnovitvena dela vključujejo vsa razširitve, izboljšave, posodobitve, adaptacije, prilagoditve ali ojačitve katere koli lastnosti EUIPO, vključno z opremljanjem, ki vključujejo postavitev novih objektov ali posodobitev obstoječih znotraj katere koli stavbe ali kampusa EUIPO v Španiji ali v tujini tako danes kot v prihodnosti.Operativne spremembe: cilj operativnih sprememb je, da se takoj ali v kratkem obdobju odpravijo nepredvideni dogodki ali tisti, ki jih Urad ne more popraviti, ali da se zadovoljijo nujne potrebe, ki lahko povzročijo tveganje za delovanje Urada. Poleg zgoraj opisanih del obseg storitev vključuje tudi:(1) naročilo zahteva niz minimalnih človeških in materialnih virov, da se bodo lahko dela izvedla s solventnostjo. Zato se zahteva razpoložljivost delovne skupine s stalno prisotnostjo na EUIPO in hitro odzivno silo z razpoložljivostjo v manj kot 24 urah;(2) zagon objektov, povezanih z vsakim opravljenim delom ali namestitvijo;(3) čiščenje po izvedbi;(4) priprava izvedbene („as built“) dokumentacije, povezane z izvedbo majhnih del;(5) korektivno vzdrževanje namestitev v času garancijskega obdobja. Preventivno vzdrževanje bo obvezno dodeljeno splošnemu vzdrževalnemu podjetju EUIPO, kot je navedeno v pogodbi;(6) vključene so tudi vse tehnične, administrativne, organizacijske in inšpekcijske dejavnosti, potrebne za zagotavljanje zahtevane kakovosti izvedenih del in namestitev ter operativnih sprememb.
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo
ES521