Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Naročilo storitev za podporo politik o fluoriranih plinih
Naročnik:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave v TED:
23/05/2015
Rok za prejem ponudb:
08/07/2015
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
1
Podpora za domače politike o fluoriranih plinih
— Podpora za izvajanje nove uredbe o fluoriranih plinih, v splošnem, in predvsem za postopno zmanjšanje fluoriranih ogljikovodikov (HFC),— ocene in besedilni prispevek za poročila Komisije, zahtevana v skladu s členom 21(3) in členom 21(5) uredbe o prepovedi hladilnih sistemov „multipack“ s HFC in metodah dodeljevanja kvot, kakor tudi za spremljanje cen HFC,— podpora za razširjanje politik in obveznosti različnim zainteresiranim stranem, ki jih zadeva politika o fluoriranih plinih.
Se ne uporablja