Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Raziskava LUCAS (statistična raziskava rabe in pokrovnosti tal) 2022
Naročnik:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave v TED:
23/07/2021
Rok za prejem ponudb:
08/09/2021
Status:
Zaprto
Informacije o sklopu
6
LUCAS 2022 – Pomoč uporabnikom, tehnična pomoč in nadzor kakovosti
Cilji sklopa 6 so:• priprava za začetek popisa LUCAS 2022;• zagotovitev usposabljanja za projektne vodje sklopov od 1 do 5 in vodje raziskav v sodelovanju z izvajalcem sklopa 7 (DMT) in sklopa 8 (usposabljanje na temo travišč). Prisotnost vodje projekta za sklop 7 in osebe, ki izvaja usposabljanje na področju DMT (sklop 7), se zahteva v celotnem obdobju trajanja;(iii) zagotovitev tehnične pomoči in storitev nadzora kakovosti za Komisijo in izvajalce popisov (sklopi od 1 do 5), ki bodo izvajali popise LUCAS v letu 2022. Storitve nadzora kakovosti v tem sklopu zajemajo preverjanje kakovosti podatkov, zbranih v okviru terenske raziskave LUCAS 2022 in kampanje razlage fotografij LUCAS 2022.Časovni razpored vseh nalog v tem sklopu bo močno odvisen od napredka del v sklopih od 1 do 5, kar bo odvisno od pogodbenih in podnebnih razmer.Izvajalec sklopa 6 bo opravil naslednja preverjanja na skupnem številu točk, ki so jih ocenili izvajalci za sklope od 1 do 5 (s fotografijami razložene točke pokrajinskih značilnosti, točke na kraju samem in s fotografijami razložene točke):• preverjanje največ 10 000 s fotografijami razloženih točk na kraju samem,• preverjanje 66 660 točk, v zvezi s katerimi je bil opravljen ogled na terenu,• dodatno preverjanje 20 000 slik za anonimiziranje,• preverjanje 25 000 točk iz kampanje razlage fotografij.
Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo
1,160,000.00 EUR
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79330000