Uppgifter om anbudsinfordringar

Please note that the new deadline for submission is 26.09.2016. Please note that Annex I - Tender specifications and Annex 8 - Detailed tasks and product specifications have been updated.
Rubrik:
Tjänster avseende lokal markövervakning inom ramen för Copernicus: framställning...
Upphandlande myndighet:
European Environment Agency (EEA)
Publiceringsdatum i TED:
10/08/2016
Sista anbudsdag:
26/09/2016
Status:
Stängd
Information om del
3
Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av parningsplatser och rastplatser som är av största vikt för sällsynta och hotade arter samt vissa sällsynta livsmiljötyper som är skyddade i sin egen rätt. Vissa av dessa livsmiljötyper vet man har minskat betydligt i hela EU. Denna del kommer att inriktas på fortsatt kartläggning av landtäcke/markanvändning (LC/LU) avseende Natura 2000-platser (Natura 2000 – N2K) (geografisk utvidgning) på ett urval av Natura 2000-platser för halvnaturliga livsmiljöer och artrika gräsmarkslivsmiljöer 2012 och 2006 (i den mån användbara mycket högupplösta satellitdata finns tillgängliga för dessa 2 datum). Vidare syftar ramavtalet, som denna anbudsinfordran för del 3 ska resultera i, till tillhandahållande av stödtjänster för rådgivning avseende framställningen av det datalager som beskrivs ovan.
Ekonomiskt mest fördelaktigt