Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tioårig och tvåårig ansvarsförsäkring, samt uppdragstagarens ansvarsförsäkring
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publiceringsdatum i TED:
03/01/2017
Sista anbudsdag:
17/02/2017
Status:
Stängd
Information om del
3
Uppdragstagarens ansvarsförsäkring avseende försäkringsskydd för projektet för att omstrukturera och modernisera Vaclav Havel-byggnaden i Strasbourg
Inom ramen för kontraktet är syftet att ha en försäkring som (utan att söka eventuell ansvarsskyldighet) täcker betalningar för samtliga arbeten för att reparera skador, både vad gäller orsak och följder (även om det är frågan om en markdefekt), av samma slag som de som faller under uppdragstagarens ansvar, i enlighet med artikel 1792-1 i den franska civillagen, och under tillverkarens och liknade parters samt den tekniska inspektörens ansvar, enligt villkoren i artikel 1792 i den franska civillagen, dvs. skador som — riskerar stabiliteten avseende byggnadsprocessens delstrukturer, — påverkar nämnda strukturer via 1 av beståndsdelarna eller via 1 av utrustningsdelarna, vilket gör dem olämpliga för sina ändamål, — påverkar stabiliteten hos 1 av strukturernas utrustningsdelar som är väsentliga för brukbarhet, grunden, stommen eller öppna eller täckta strukturer i enlighet med artikel 1792-2 i den franska civillagen. Arbetena för att reparera skador ska även inbegripa följande: — Kostnader för arbeten som innefattar nödvändig rivning, uppstädning, bortförsel eller nedmontering, stöd, ersättning eller hopsättning, inbegripet bortförsel och tillbakasättning av jord och växter. — Kostnader, avseende uppdragstagarens ansvarsförsäkring, för reparationsarbeten som utförs efter en skada som täcks av försäkring, om dessa arbeten i sig själva är föremål för uppdragstagarens obligatoriska ansvarsförsäkring.
Ekonomiskt mest fördelaktigt