Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Juridiska tjänster
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Publiceringsdatum i TED:
23/03/2017
Sista anbudsdag:
18/04/2017
Status:
Stängd
Information om del
4
Del 4: belgisk handelsrätt, inbegripet avtalsrätt, lagstiftning rörande IKT/immaterialrätt, integritetsskydd och dataskydd, skatterätt och möjlig representation i domstol
För del 4: Europol deltar i interinstitutionella upphandlingsförfaranden (dvs. anbudsförfaranden som anordnas av Europeiska kommissionen på uppdrag av EU:s institutioner och byråer). De kontrakt som upprättas till följd av upphandlingsförfarandena styrs av belgisk lag och jurisdiktionen för domstolen i Bryssel. Europol behöver ibland specialiserad rådgivning om belgisk allmän handelsrätt. Rådgivning kan även gälla frågor som rör licensvillkor för programvara och deras tolkning enligt belgisk lag samt frågor om integritetsskydd och dataskydd.
Ekonomiskt mest fördelaktigt