Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utarbetande och genomförande av den 4:e europeiska företagsundersökningen (ECS)
Upphandlande myndighet:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Publiceringsdatum i TED:
20/05/2017
Sista anbudsdag:
Ingen text
Status:
Öppna
Information om del
1
Undersökning genom datorassisterat webbintervjuande (CAWI), med stöd av telefonkontakter och uppföljning
För del 1 ska uppdragstagaren administrera intervjuerna med både lednings- och arbetstagarföreträdare genom datorassisterat webbintervjuande (computer-assisted Web interviewing – CAWI). Sållning av uppgiftslämnare ska utföras genom datorassisterat telefonintervjuande (computer-assisted telephone interviewing – CATI).
Ekonomiskt mest fördelaktigt