Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Statistisk ramundersökning av markanvändning/marktäckning (Lucas) 2018 – undersö...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG EUROSTAT
Publiceringsdatum i TED:
29/06/2017
Sista anbudsdag:
23/07/2021
Status:
Stängd
Information om del
9
Lucas 2018 – fullständig vegetationsundersökning
Eftersom modulen om gräsmark inom ramen för Lucas är en ny utveckling är det nödvändigt att bedöma kvaliteten på de data som samlas in under genomförandet av modulen om gräsmark inom ramen för Lucas, genom en fullständig vegetationsundersökning som ska utföras av experter på gräsmark. Denna bedömning kommer att ske parallellt med 2018 års Lucas-undersökning med ett delurval av de punkter där gräsmarksbedömningen inom ramen för Lucas sker kort efter det att Lucas-inspektören har bedömt Lucas-punkten. Det förväntas att en expert på gräsmark besöker i genomsnitt 3 punkter per dag eftersom avståndet mellan olika områden kan vara viktigt. Det totala antalet gräsmarkspunkter som ska provtas är 747.
Ekonomiskt mest fördelaktigt