Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Försäkringar och medicinsk hjälp till personal för EIB-gruppen
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
08/09/2017
Sista anbudsdag:
10/10/2017
Status:
Stängd
Information om del
1
Försäkring avseende sjukvårdskostnader vid arbetssjukdom och arbetsolycka samt engångsbelopp för invaliditet och dödsfall genom olyckshändelse vid dödsfall och invaliditet förorsakad av en olyckshändelse eller en arbetssjukdom
EIB-gruppen vill teckna en personlig riskförsäkring till förmån för dess personal och andra förmånstagare enligt definitionen i kravspecifikationerna, för att täcka olyckor (oavsett om dessa olyckor sker i arbetet eller ej) samt arbetssjukdomar som inträffar var som helst i världen.
Ekonomiskt mest fördelaktigt