Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållande av handhållen utrustning för gränsövervakning och...
Upphandlande myndighet:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publiceringsdatum i TED:
21/09/2017
Sista anbudsdag:
23/10/2017
Status:
Stängd
Information om del
3
Kikare med mörkerseende
— De erfordrade kikarna med mörkerseende ska vara monokulära anordningar för mörkerseende med enskilt optiskt objektiv och en enskild bildförstärkare men med 2 okular. Kikarna bör möjliggöra en övervakningskapacitet på kort till medellång räckvidd under patrullering till fots eller med fordon i europeiska klimatförhållanden. — Kikarna med mörkerseende ska tillhandahålla en högkvalitativ bild av landskapet under typiska förhållanden som råder på natten i EU som kan jämföras med den bildkvalitet som kan erhållas med blotta ögat under förhållanden som råder på dagen. — Kikarna med mörkerseende ska konstrueras med bildförstärkarrör av standardiserade mekaniska mått och elförsörjningssystem av standardtyp. Rör av icke-standardiserade dimensioner/med icke-standardiserad spänning godtas inte. — Kikarna med mörkerseende ska ha låg vikt och ergonomisk utformning med möjlighet att fästa på huvudet. — Praktiskt taget alla tekniska och funktionella krav samt miljöskyddskrav för glasögonen för mörkerseende är tillämpliga på kikarna men utöver uppsättningen av glasögon för mörkerseende ska anbudsgivaren tillhandahålla ett ytterligare objektiv med tre gångers förstoring (x3) som ska ingå i transportväskan. — Objektivet (x3) ska snabbt och lätt kunna fästas på stommen för glasögonen för mörkerseende i fältmiljö. — Anordningen med fastsatt objektiv ska överensstämma med miljöskydd enligt vad som anges i punkt 5.3.5 i detta dokument.
Pris