Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av flyttjänster och lagerförvaltning för byråns huvudkontor
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
27/01/2018
Sista anbudsdag:
02/03/2018
Status:
Stängd
Information om del
1
lagerinventerings -och förvaltningstjänster
Del 1: Lagerinventerings -och förvaltningstjänster. Omfattningen av de tjänster som upphandlas kommer i detta avseende att vara lagerförvaltning, från mottagning eller överlämnande av material/varor fram till det att de gått igenom samtliga nödvändiga operativa förfaranden, för att uppnå optimal och effektiv förvaltning. Dessutom kommer uppdragstagarens alla verksamheter att falla under inventeringsavdelningens förvaltning eller tillsyn. Som en del av sina ekonomiska åtaganden gällande förvaltningen av sina fasta tillgångar ska Kontoret cykliskt genomföra en övning i inventering av det fysiska lagret av sin it-utrustning och sina möbler (hädanefter it respektive fm). Under ramavtalets giltighet inom ramen för denna anbudsinfordran ska 2 fullständiga fysiska inventeringsövningar anordnas, dvs. it och fm, och 2 delövningar, dvs. 1 för enbart it och 1 för enbart fm. Det kommer inte att ske mer än 1 inventeringsövning per år.
Ekonomiskt mest fördelaktigt