Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
AO 10709 ”Teknisk konsolidering av Europeiska unionens rättsakter och dess konse...
Upphandlande myndighet:
Publications Office of the European Union (OP)
Publiceringsdatum i TED:
31/03/2018
Sista anbudsdag:
23/05/2018
Status:
Stängd
Information om del
2
Konsekvenskontroll av konsoliderade texter i Europeiska unionens rättsakter
Konsekvenskontroll av konsoliderade texter i Europeiska unionens rättsakter, vilket består i att kontrollera huruvida den konsoliderade versionen av en given rättsakt innehåller alla de ändringar, som rättsakten har genomgått.
Ekonomiskt mest fördelaktigt