Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för de studier som ska tillhandahålla vetenskapliga råd till stöd för d...
Upphandlande myndighet:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publiceringsdatum i TED:
30/06/2018
Sista anbudsdag:
01/10/2018
Status:
Stängd
Information om del
2
Del 2: Vetenskaplig rådgivning till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken i EU:s västliga vatten i Atlanten och EU:s yttersta randområden.
Detta är en anbudsinfordran i form av ett öppet förfarande, med syfte att sluta ett multipelt ramavtal i kaskadform för studier som ska tillhandahålla vetenskapliga råd till stöd för implementeringen av den gemensamma fiskeripolitiken i: – Del 2: EU:s västliga vatten i Atlanten och EU:s yttersta randområden. Det multipla ramavtalet i kaskadform kommer att slutas med högst 3 utvalda anbudsgivare. Det allmänna målet för detta multipla ramavtal är att ge Europeiska kommissionen ett flexibelt verktyg för att kunna erhålla specifika vetenskapliga råd i rätt tid avseende fiske eller andra särskilda tjänster som efterfrågas, för att ge råd till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken i EU:s västliga vatten i Atlanten och EU:s yttersta randområden. De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget i avsnitt 1.
Ekonomiskt mest fördelaktigt