Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Copernicus landmiljöövervakningstjänster – egenskaper för växttäcket i högupplös...
Upphandlande myndighet:
European Environment Agency (EEA)
Publiceringsdatum i TED:
17/07/2018
Sista anbudsdag:
02/10/2018
Status:
Stängd
Information om del
1
Hårdgjord markyta 2018, förändring av hårdgjord markyta 2015-2018 och uppbyggnad 2018
Denna del omfattar framställningen av 3 huvudprodukter:1) Fortsättningen av de befintliga statusprodukterna avseende hårdgjord markyta för referensåret 2018, men med en ökad spatial upplösning från 20 m till (nu) 10 m.2) En fortsättning av de befintliga produkterna avseende förändring av hårdgjord markyta för 2015-2018 (på 20 m).3) Ett statusskikt avseende uppbyggnadskomponenten för 2018 med en spatial upplösning på 10 m.De högupplösta skikten avseende hårdgjord markyta har de längsta befintliga tidsserierna bland samtliga högupplösta skikt, tillbaka till en produkt från 2006, 2009, 2012 och 2015, med tillhörande förändringsprodukter. Produktionsmetoden och arbetsflödet är relativt stabilt i dagsläget, men två betydande förändringar jämfört med tidigare produkter kommer att införas:1) Statusskiktet avseende hårdgjord markyta för 2018 kommer att förbättra den spatiala upplösningen från en pixelstorlek på 20 m x 20 m till 10 m x 10 m, i enlighet med den tekniska utvecklingen och de tekniska förbättringarna.2) För att tillhandahålla ytterligare värde kommer en harmoniserad uppbyggnadsprodukt att inkluderas, som har utvecklats av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum som en del av den europeiska bosättningskartan (European settlement map - ESM), vilken kommer att baseras på bildmaterial från Sentinel-2 och göras tillgänglig fullt ut harmoniserad med komponenten för hårdgjord markyta, med samma spatiala upplösning på 10 x 10 m.
Ekonomiskt mest fördelaktigt