Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till politik om fluorerade växthusgaser (4 delar)
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publiceringsdatum i TED:
29/12/2018
Sista anbudsdag:
25/02/2019
Status:
Stängd
Information om del
3
Priset på fluorkolväten och övervakning av den gradvisa minskningen
Det allmänna målet är att analysera marknaden och de ekonomiska aspekterna av tillgången till och efterfrågan på fluorkolväten och alternativ teknik som kan användas internt av GD CLIMA, som stöder övervakningen av effekterna av förordning (EU) nr 517/2014.De särskilda målen med detta kontrakt är att:— Övervaka och analysera marknads- och prisutvecklingen för fluorkolväten på den globala marknaden och EU-marknaden.— Bedöma kvotsystemets funktion och effekter.—Analysera effekterna av utfasningen på innovation inom de relevanta sektorerna.— Bedöma omfattningen av olaglig handel och, om möjligt, identifiera företag som inte lever upp till reglerna.
Ekonomiskt mest fördelaktigt