Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Statistiska tjänster inom området utvidgnings-, grannskaps- och utvecklingssamar...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG EUROSTAT
Publiceringsdatum i TED:
10/06/2019
Sista anbudsdag:
15/07/2019
Status:
Stängd
Information om del
3
Utbildningsprogram i de sydliga EGP-länderna
Det huvudsakliga målet med detta kontrakt är tillhandahålla stöd vid förberedelserna och anordnandet (inbegripet alla logistikaspekter) av kurser för de sydliga EGP-länderna och tredjeländer.
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
LU