Uppgifter om anbudsinfordringar

The deadline for submission of tenders has been extended to 11 October 2019. The question deadline has been extended to 13 September 2019.
Rubrik:
Tillhandahållande av extern personal och tjänster för underhåll, support, utveck...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
03/07/2019
Sista anbudsdag:
11/10/2019
Status:
Stängd
Information om del
07
Teknisk support för applikation och databaser
Del 7 omfattar supporttjänster för databaser och applikationer med anknytning till den teknik och de produkter som används av EIB, både server- och klientverktyg.
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
LU000